Lammii Asaffaa


     Eenyummaa

Maqaa:- Lammii Asaffaa
Guyyaa Dhal. :- Bitootessa 3.1986
Bakka Dhal. :- Dambi Doollo, Oromiyaa                                         Hojii:- Sheefii (Ogeessa Nyaata tolchuu)

Lammii Asaffaa ogeessa beekamaa Nyaataa qophesuu biyya Itoopiyaati.

              Seenaa jireenyaa

Lammiin gara ogummaa kanaati dhufuusaan dura. Barnoota isaa idileedhaan qormaata guutummaa biyyoolessaa kan kutaa 12 bara 2006tti qoramee Barnoota sadarkaa olanaatiif Yuunuversitii Haromayaati gosa barnoota Seeraatiin digirii isaa jalqabaa fudhateera.. Ogummaa seeraa kanaanis  Mana Murtii Aanota Oromiyaa gara garaa keessa waggoota sadetiif hojjeteera. Garuu haalla siyaasaa biyya Itoopiyaa keessatuu Oromiyaa keessa jiru ilaalchisee. Ogummaan seeraa kan seeraa biyyatti irra jiru kan inni itti leenji’ee fi kan inni yeroo aangoo irra jiru akka godhuuf dirqamu sammuu isatiif waan hin liqimfamneef hojjii dhiisuuf akkasumas ogummaa seeraa waggaa hedduuf keessa ture jibbuuf dirqame.

Hojjii erga dhiisee ba’ee booda ogummaa isaa jijirufis waan murtesseef Finfinneetti galee mana Barumsaa Nyaataa qopheessu Iskaafer (eskafer ye migib azegejajet timhirt bet) Seenee ogummaa nyaata qopheessu barate..

“Maatiin koo Anaaf jireenya kooti, bakka isaan hin jiretti Hafuura illee fudhachuun koo waan hin yaadamnee dha”

https://plus.google.com/103871872727907048185
http://community.wikia.com/wiki/User:Lemi_Asefa_Geleta?useskin=oasis

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s